FÖRETAG SOM BIDRAGIT

Företag som vill bidra med bilder till Bredda Bilden är såklart jättevälkomna att göra det. Viktigt är då att bilderna följer de rekommendationer vi ger för att ta egna bilder. Rekommendationerna hittar du här.


Kontakta breddabilden@teknikforetagen.se för att bidra till bildbanken.


Här är de företag som bidragit med bilder som finns i bildbanken idag.