Liggande format

BREDDA BILDEN är en bildbank som skapats för att komplettera bilden av vad teknik är och vilka som jobbar inom teknik och industri. Här ligger fokus på innovation, problemlösning och framför allt på att lyfta fram kvinnor som verkar inom branschen. Var med och bredda bilden av teknik och skapa nya förebilder genom att välja bilder från Bredda Bilden i din kommunikation. Läs mer här.

Bilder i liggande format

Resultat

Ingenjör kontrollerar processöversikt på skärm.

Ingenjör säkerställer kvalitet i produktionen och övervakar skärmar.

Ingenjör övervakar skärmar i tillverkningsprocess.

Ingenjörer övervakar flödesschema och process

Processtekniker säkerställer kvalitet i produktionen genom att övervaka skärm.

Processtekniker säkerställer kvalitet i produktionen genom att övervaka skärmar.

Två kvinnliga ingenjörer tittar på en surfplatta.

Två processtekniker diskuterar flödesschema på skärm.

Reläskyddsspecialist undersöker och jobbar i ett elskåp.

Två processtekniker diskuterar och övervakar en tillverkningsprocess.

Två processtekniker övervakar arbetsflöde på skärm.

Student vid teknisk högskola sorterar elsladdar i klassrum.

Närbild av hand som använder teknik i tungt fordon.

Porträtt av leende verksamhetschef i fordon.

Arbetsledare använder teknik som hjälpmedel vid djurhållning.

Arbetsledare med hörselkåpor styr maskin.

Teknisk utrustning i traktor.

Arbetsledare använder teknik i fordon på jordbruk.

Två kollegor använder digitala hjälpmedel i dagligt arbete.

Familj tittar på företagets digitala hjälpmedel.

Arbetsledare använder teknik för att planera och schemalägga verksamhetens arbete.

Närbild på arbetsledare under en arbetsdag.

Arbetsledare på jordbruk i profil.

Två kollegor under arbetsdag inom svensk jordbruksindustri.

Smartphone används i dagligt arbete på jordbruk.

Person läser på smartphoneskärm sittande i fordon.

Plog används i jordbruk på åker.

Arbetsledare använder dator för att förbereda jordbruksarbete.

Tekniker justerar korsett som ska stötta ryggrad.

Person håller i gris och tittar på smartphone.

Teknik som dagligen underlättar arbetet inom jordbruksindustrin.

Djur och människor med digitala hjälpmedel.

Arbetsledare använder digitala hjälpmedel för att koordinera verksamheten.

Teknisk innovation underlättar dagligt arbete med djur och natur.

Sladdar till elkrets.

Produktdesigner sitter vid skrivbord och skissar.

Byggnadsingenjör arbetar med ritningar.

Student som studerar produktdesign sitter vid skrivbord och pratar i telefonen.

Studenter vid teknisk högskola labbar i skyddskläder.

Översiktsbild av elever vid teknisk högskola som arbetar i tekniksal.

Arbetsledare inom jordbruksindustri manövrerar tungt fordon.

Elektronikstudenter löder kretskort i klassrum.

Doktorand vid teknisk högskola arbetar.

Produktdesigner vid teknisk högskola arbetar med modell.

Teknikstudent organiserar sladdar i lektionssal.

Byggnadsingenjör presenterar arbete framför uträkningar på whiteboard.

Ingenjör arbetar vid whiteboard.

Designstudent vid teknisk högskola rör sig i skolmiljö.

Ingenjör håller presentation under möte.

Porträtt av student som sitter vid skrivbord i bibliotek.

Ingenjörsstudenter diskuterar problemlösning i biblioteksmiljö.

Kollegor dricker kaffe och skrattar.

Blivande ingenjörer sitter i bibliotek och pluggar inför tenta.

Studenter vid teknisk högskola sitter i studiesal och arbetar vid en dator.

Porträtt av mörkhårig ingenjör som sitter vid skrivbord.

Tekniker samarbetar för att hjälpa patient.

Student kopplar sladdar till elkrets.

Doktorand vid teknisk högskola forskar.

Ingenjör använder laserskärare för att bygga pappersmodell.

Ingenjör använder mikroskop.

Ingenjörsstudent arbetar med att löda.

Teknikstudent arbetar med att löda kretskort.

Blivande ingenjör under utbildning.

Ingenjör lyssnar på musik i hörlurar.

Porträtt av byggnadsingenjör med mörkt hår.

Byggnadsingenjör gör beräkningar vid anslagstavla.

Teknikingenjörer kopplar el.

Ohm-mätare används i undervisning.

Teknikstudenter genomför grupparbete i klassrum.

Teknikingenjörer kalibrerar instrument i klassrum.

Sladdar och maskiner i tekniksal.

Porträtt av ingenjör i motljus.

Ingenjör arbetar vid dator i kontorsmiljö.

Porträtt av tekniker verkstadsmiljö.

Tekniker bemöter patient vid undersökning.

Undersökning av tekniska hjälpmedel för patient.

Medicinsk ingenjör samtalar med patient under undersökning.

Ortopedtekniker pratar i telefonen under arbetsdag samtidigt som hon jobbar framför en datorskärm.

Ortopedtekniker pratar i telefonen i kontorsmiljö.

Medicinsk ingenjör arbetar vid skärm med patientundersökning.

Porträtt av platschef som håller i en surfplatta.

Medicinsk ingenjör går igenom information på datorskärm, patient lyssnar.

Medicinsk ingenjör visar information för patient på datorskärm.

Tekniker skruvar med ringnyckel.

Verkstad med symaskiner.

Detaljbild på person som styr en elektronisk rullstol med hjälp av medicinskt tekniskt hjälpmedel.

Person i permobil provar ut nya stödskenor för benen.

Slipmaskin används i industrimiljö.

Porträtt av tekniker som justerar en stödkorsett.

Kollegor arbetar med att justera medicintekniska hjälpmedel.

Ortopedtekniker arbetar med att skruva på korsett som ska stötta ryggrad.

Tekniker diskuterar utveckling av ett benstöd med kollega.

Benprotes justeras på arbetsbord i verkstadsmiljö.

Tekniker ställer in tekniskt hjälpmedel.

Tekniker använder slipmaskin för att justera benstöd.

Medicinska ingenjörer samarbetar i produktion av proteser.

Tekniker använder slipmaskin för att tillverka benstöd.

Biomedicinsk ingenjör arbetar med att justera benstöd.

Ingenjörsstudenter samarbetar framför dator.

Händer som håller i ett kretskort.

Kollegor står framför skärm och diskuterar.

Gruppbild av studenter vid tekniskt universitet.

Ingenjör arbetar vid dator i kontorsmiljö.

Teknikingenjör vid dator i forskningssal.

Bild på datorskärm där ingenjörer kodar.

Tre teknikstudenter samarbetar och läser av sinuskurva.

Medicinsk ingenjör jobbar med patient på ortopedmottagning.

Platschef instruerar kollega med hörselkåpor.

Tekniker slipar benskena i verkstadsmiljö.

Tekniker använder tryckluft i arbete med benstöd.

Produktionstekniker värmer upp material i fabriksverkstad.

Två maskinoperatörer övervakar en teknisk process med sin surfplatta.

Produktionsingenjörer övervakar tillverkningsprocess på datorskärmar.

Produktionstekniker och maskiningenjör inspekterar och undersöker en maskin i fabrik.

Produktionsingenjör och maskintekniker lyser med ficklampa för att inspektera en stator.

Produktionsingenjör skruvar på en metalldetalj i fabrik.

Operatör i verkstad undersöker en stator med mätinstrument.

Maskinoperatör jobbar med koppartråd på en maskin i fabrik.

Maskiningenjörer under en tillverkningsprocess i fabrik.

Ingenjör läser i en teknisk instruktionsmanual för en maskin.

Gruppbild av ingenjörer i fabrik.

Drifttekniker och ingenjör utför teknisk dokumentation under en tillverkningsprocess.

Gruppbild av ingenjörer i fabrik.