Situationsbilder

BREDDA BILDEN är en bildbank som skapats för att komplettera bilden av vad teknik är och vilka som jobbar inom teknik och industri. Här ligger fokus på innovation, problemlösning och framför allt på att lyfta fram kvinnor som verkar inom branschen. Var med och bredda bilden av teknik och skapa nya förebilder genom att välja bilder från Bredda Bilden i din kommunikation. Läs mer här.

Bilder på personer som är aktiva med en teknisk sysselsättning

Resultat

Ingenjör kontrollerar processöversikt på skärm.

Ingenjör testar produktupplevelse i VR.

Ingenjör testar VR-teknologi

Ingenjör övervakar skärmar i tillverkningsprocess.

Processtekniker säkerställer kvalitet i produktionen genom att övervaka skärm.

Processtekniker säkerställer kvalitet i produktionen genom att övervaka skärmar.

Processtekniker övervakar skärmar och produktionsprocess

Produktionstekniker övervakar skärmar i en tillverkningsprocess.

Reläskyddsspecialist kontrollerar reläskyddet för att säkerställa elnätet

Två kvinnliga ingenjörer tittar på en surfplatta.

Reläskyddsspecialist undersöker och jobbar i ett elskåp.

Två processtekniker övervakar arbetsflöde på skärm.

Ingenjörsstudenter vid teknisk högskola studerar sinuskurva.

Student vid teknisk högskola sorterar elsladdar i klassrum.

Närbild av hand som använder teknik i tungt fordon.

Porträtt av leende verksamhetschef i fordon.

Smartphone och digital teknik används i jordbruksindustri.

Arbetsledare använder teknik som hjälpmedel vid djurhållning.

Arbetsledare med hörselkåpor styr maskin.

Teknisk utrustning i traktor.

Arbetsledare använder teknik i fordon på jordbruk.

Två kollegor använder digitala hjälpmedel i dagligt arbete.

Familj tittar på företagets digitala hjälpmedel.

Arbetsledare använder teknik för att planera och schemalägga verksamhetens arbete.

Närbild på arbetsledare under en arbetsdag.

Arbetsledare på jordbruk i profil.

Två kollegor under arbetsdag inom svensk jordbruksindustri.

Smartphone används i dagligt arbete på jordbruk.

Person läser på smartphoneskärm sittande i fordon.

Plog används i jordbruk på åker.

Arbetsledare använder dator för att förbereda jordbruksarbete.

Tekniker justerar korsett som ska stötta ryggrad.

Person håller i gris och tittar på smartphone.

Teknik som dagligen underlättar arbetet inom jordbruksindustrin.

Djur och människor med digitala hjälpmedel.

Arbetsledare använder digitala hjälpmedel för att koordinera verksamheten.

Teknisk innovation underlättar dagligt arbete med djur och natur.

Verksamhetschef går igenom dagens arbete på läsplatta med kollega.

Sladdar till elkrets.

Produktdesigner sitter vid skrivbord och skissar.

Byggnadsingenjör arbetar med ritningar.

Student som studerar produktdesign sitter vid skrivbord och pratar i telefonen.

Studenter vid teknisk högskola labbar i skyddskläder.

Nanoelektrisk lektionssal.

Översiktsbild av elever vid teknisk högskola som arbetar i tekniksal.

Arbetsledare inom jordbruksindustri manövrerar tungt fordon.

Ingenjörsstudenter vid teknisk högskola hanterar farligt avfall.

Elektronikstudenter löder kretskort i klassrum.

Doktorand vid teknisk högskola arbetar.

Produktdesigner vid teknisk högskola arbetar med modell.

Teknikstudent organiserar sladdar i lektionssal.

Produktdesigner står i ateljé och skär ut modell.

Byggnadsingenjör presenterar arbete framför uträkningar på whiteboard.

Ingenjör arbetar vid whiteboard.

Designstudent vid teknisk högskola rör sig i skolmiljö.

Ingenjör håller presentation under möte.

Ingenjörsstudenter diskuterar problemlösning i biblioteksmiljö.

Studenter vid teknisk högskola sitter i bibliotek och kodar.

Kollegor dricker kaffe och skrattar.

Tekniskstudenter jobbar tillsammans i bibliotek.

Blivande ingenjörer sitter i bibliotek och pluggar inför tenta.

Studenter vid teknisk högskola sitter i studiesal och arbetar vid en dator.

Teknikstudent håller i sladdar under el-laboration.

Teknikstudenter sitter i klassrum och kopplar elkrets.

Tekniker samarbetar för att hjälpa patient.

Student kopplar sladdar till elkrets.

Doktorand vid teknisk högskola forskar.

Porträtt av teknikstudent med kort hår i lab-sal.

Ingenjör använder laserskärare för att bygga pappersmodell.

Ingenjör använder mikroskop.

Ingenjörsstudent arbetar med att löda.

Kollegor samarbetar med att löda kretskort.

Teknikstudent arbetar med att löda kretskort.

Blivande ingenjör under utbildning.

Byggnadsingenjör gör beräkningar vid anslagstavla.

Teknikingenjörer kopplar el.

Ohm-mätare används i undervisning.

Teknikstudenter genomför grupparbete i klassrum.

Teknikingenjörer kalibrerar instrument i klassrum.

Sladdar och maskiner i tekniksal.

Ingenjör arbetar vid dator i kontorsmiljö.

Tekniker bemöter patient vid undersökning.

Undersökning av tekniska hjälpmedel för patient.

Medicinsk ingenjör samtalar med patient under undersökning.

Ortopedtekniker pratar i telefonen under arbetsdag samtidigt som hon jobbar framför en datorskärm.

Ortopedtekniker pratar i telefonen i kontorsmiljö.

Medicinsk ingenjör arbetar vid skärm med patientundersökning.

Datorskärm visar undersökning hos ortopedtekniker.

Medicinsk ingenjör går igenom information på datorskärm, patient lyssnar.

Medicinsk ingenjör visar information för patient på datorskärm.

Tekniker skruvar med ringnyckel.

Detaljbild på person som styr en elektronisk rullstol med hjälp av medicinskt tekniskt hjälpmedel.

Estetiskt tekniskt arbete med fotprotes.

Biomedicinsk tekniker provar ut stödskena för ben.

Person i permobil provar ut nya stödskenor för benen.

Tekniker justerar benstöd på patient.

Ingenjör använder tryckluft i arbete med benstöd.

Slipmaskin används i industrimiljö.

Slipmaskin används i industrimiljö.

Porträtt av tekniker som justerar en stödkorsett.

Kollegor arbetar med att justera medicintekniska hjälpmedel.

Ortopedtekniker arbetar med att skruva på korsett som ska stötta ryggrad.

Tekniker diskuterar utveckling av ett benstöd med kollega.

Benprotes justeras på arbetsbord i verkstadsmiljö.

Tekniker ställer in tekniskt hjälpmedel.

Tekniker använder slipmaskin för att justera benstöd.

Medicinska ingenjörer samarbetar i produktion av proteser.

Tekniker använder slipmaskin för att tillverka benstöd.

Biomedicinsk ingenjör arbetar med att justera benstöd.

Ingenjörsstudenter samarbetar framför dator.

Händer som håller i ett kretskort.

Kollegor står framför skärm och diskuterar.

Ingenjör arbetar vid dator i kontorsmiljö.

Teknikingenjör vid dator i forskningssal.

Bild på datorskärm där ingenjörer kodar.

Tre teknikstudenter samarbetar och läser av sinuskurva.

Studenter som går utbildning inom teknik.

Medicinsk ingenjör jobbar med patient på ortopedmottagning.

Medicinsk ingenjör justerar benskena i möte med patient.

Platschef instruerar kollega med hörselkåpor.

Tekniker slipar benskena i verkstadsmiljö.

Tekniker använder tryckluft i arbete med benstöd.

Produktionstekniker värmer upp material i fabriksverkstad.

Produktionstekniker värmer upp material.

Två maskinoperatörer övervakar en teknisk process med sin surfplatta.

Produktionsingenjörer övervakar tillverkningsprocess på datorskärmar.

Produktionstekniker och maskiningenjör inspekterar och undersöker en maskin i fabrik.

Produktionsingenjör och maskintekniker lyser med ficklampa för att inspektera en stator.

Produktionsingenjör skruvar på en metalldetalj i fabrik.

Maskinoperatör tillverkar produkter i fabrik.

Maskinoperatör tillverkar produkter i fabrik.

Närbild på maskinoperatör med hörselkåpor.

Maskinoperatör jobbar med koppartråd på en maskin i fabrik.

Maskiningenjörer under en tillverkningsprocess i fabrik.

Maskinoperatör drar koppartråd i en maskin.

Ingenjör mäter träskiva i fabrik.

Ingenjör jobbar med en koppartråd i fabrik.

Ingenjör lyfter och förflyttar längder.

CNC-tekniker kapar tråd.

CNC-tekniker kapar tråd.