Gillade bilder

Tekniker använder tryckluft i arbete med benstöd.

Tekniker använder slipmaskin för att tillverka benstöd.

Tekniker justerar korsett som ska stötta ryggrad.

Biomedicinsk ingenjör arbetar med att justera benstöd.

Händer som håller i ett kretskort.

Kollegor står framför skärm och diskuterar.

Gruppbild av studenter vid tekniskt universitet.

Ingenjör använder laserskärare för att bygga pappersmodell.

Teknikingenjör vid dator i forskningssal

Tekniker samarbetar för att hjälpa patient.

Teknisk utrustning i traktor.

Doktorand vid teknisk högskola arbetar.

Bild på datorskärm där ingenjörer kodar.

Ingenjörsstudenter samarbetar framför dator.

Studenter som går utbildning inom teknik.

Tre teknikstudenter samarbetar och läser av sinuskurva.

Medicinsk ingenjör jobbar med patient på ortopedmottagning.

Medicinska ingenjörer samarbetar i produktion av proteser.

Ingenjör arbetar vid dator i kontorsmiljö.

Tekniker använder slipmaskin för att justera benstöd.

Arbetsledare inom jordbruksindustri manövrerar tungt fordon.

Porträtt av platschef som håller i en surfplatta.

Porträtt av tekniker utomhus i motljus.

Porträtt av arbetsledare inom jordbruksindustri med digitala hjälpmedel i händerna.

Medicinsk ingenjör justerar benskena i möte med patient.

Platschef instruerar kollega med hörselkåpor.

Tekniker slipar benskena i verkstadsmiljö.

Ingenjörsstudenter vid teknisk högskola studerar sinuskurva.

Porträtt av student vid teknikprogrammet.

Närbild av hand som använder teknik i tungt fordon.

Porträtt av leende verksamhetschef i fordon.

Smartphone och digital teknik används i jordbruksindustri.

Arbetsledare använder teknik som hjälpmedel vid djurhållning.

Arbetsledare med hörselkåpor styr maskin.

Arbetsledare använder teknik i fordon på jordbruk.

Två kollegor använder digitala hjälpmedel i dagligt arbete.

Familj tittar på företagets digitala hjälpmedel.

Arbetsledare använder teknik för att planera och schemalägga verksamhetens arbete.

Närbild på arbetsledare under en arbetsdag.

Arbetsledare på jordbruk i profil

Två kollegor under arbetsdag inom svensk jordbruksindustri.

Smartphone används i dagligt arbete på jordbruk.

Person läser på smartphoneskärm sittande i fordon.

Plog används i jordbruk på åker.

Arbetsledare använder dator för att förbereda jordbruksarbete.

Person håller i gris och tittar på smartphone.

Teknik som dagligen underlättar arbetet inom jordbruksindustrin.

Djur och människor med digitala hjälpmedel.

Arbetsledare använder digitala hjälpmedel för att koordinera verksamheten.

Teknisk innovation underlättar dagligt arbete med djur och natur.

Teknik underlättar arbete på digitaliserat jordbruk.

Verksamhetschef går igenom dagens arbete på läsplatta med kollega.

Sladdar till elkrets.

Produktdesigner sitter vid skrivbord och skissar.

Byggnadsingenjör arbetar med ritningar.

Student som studerar produktdesign sitter vid skrivbord och pratar i telefonen.

Studenter vid teknisk högskola labbar i skyddskläder.

Nanoelektrisk lektionssal

Översiktsbild av elever vid teknisk högskola som arbetar i tekniksal.

Ingenjörsstudenter vid teknisk högskola hanterar farligt avfall.

Elektronikstudenter löder kretskort i klassrum.

Produktdesigner vid teknisk högskola arbetar med modell.

Teknikstudent organiserar sladdar i lektionssal.

Produktdesigner står i ateljé och skär ut modell.

Byggnadsingenjör presenterar arbete framför uträkningar på whiteboard.

Ingenjör arbetar vid whiteboard.

Designstudent vid teknisk högskola rör sig i skolmiljö.

Ingenjör håller presentation under möte.

Porträtt av student som sitter vid skrivbord i bibliotek.

Ingenjörsstudenter diskuterar problemlösning i biblioteksmiljö.

Studenter vid teknisk högskola sitter i bibliotek och kodar.

Kollegor dricker kaffe och skrattar.

Tekniskstudenter jobbar tillsammans i bibliotek.

Blivande ingenjörer sitter i bibliotek och pluggar inför tenta.

Studenter vid teknisk högskola sitter i studiesal och arbetar vid en dator.

Teknikstudent håller i sladdar under el-laboration.

Porträtt av mörkhårig ingenjör som sitter vid skrivbord.

Student kopplar sladdar till elkrets.

Doktorand vid teknisk högskola forskar.

Porträtt av teknikstudent med kort hår i lab-sal.

Ingenjör använder mikroskop.

Ingenjörsstudent arbetar med att löda.

Kollegor samarbetar med att löda kretskort.

Teknikstudent arbetar med att löda kretskort.

Blivande ingenjör under utbildning.

Porträtt av ingenjör i utomhusmiljö.

Porträtt av teknikstudent i utomhusmiljö.

Ingenjör lyssnar på musik i hörlurar.

Porträtt av byggnadsingenjör med mörkt hår.

Porträtt av byggnadsingenjör med ljust hår.

Byggnadsingenjör gör beräkningar vid anslagstavla.

Skruvmejslar och slipar vid verktygsbänk.

Teknikingenjörer kopplar el

Ohm-mätare används i undervisning.

Teknikstudenter genomför grupparbete i klassrum.

Teknikingenjörer kalibrerar instrument i klassrum.

Sladdar och maskiner i tekniksal.

Porträtt av ingenjör i utomhusmiljö.

Porträtt av teknikingenjör i utomhusmiljö.

Porträtt av ingenjör i motljus.

Ingenjör arbetar vid dator i kontorsmiljö.

Verkstad för tillverkning av ortopediska hjälpmedel.

Porträtt av tekniker verkstadsmiljö.

Porträtt av ortopedtekniker i utomhusmiljö.

Tekniker bemöter patient vid undersökning.

Undersökning av tekniska hjälpmedel för patient.

Medicinsk ingenjör samtalar med patient under undersökning.

Ortopedtekniker pratar i telefonen under arbetsdag samtidigt som hon jobbar framför en datorskärm.

Ortopedtekniker pratar i telefonen i kontorsmiljö.

Medicinsk ingenjör arbetar vid skärm med patientundersökning.

Datorskärm visar undersökning hos ortopedtekniker.

Medicinsk ingenjör går igenom information på datorskärm, patient lyssnar.

Medicinsk ingenjör visar information för patient på datorskärm.

Tekniker skruvar med ringnyckel.

Verkstad med symaskiner.

Detaljbild på person som styr en elektronisk rullstol med hjälp av medicinskt tekniskt hjälpmedel.

Estetiskt tekniskt arbete med fotprotes.

Biomedicinsk tekniker provar ut stödskena för ben.

Person i permobil provar ut nya stödskenor för benen.

Tekniker justerar benstöd på patient.

Ingenjör använder tryckluft i arbete med benstöd.

Slipmaskin används i industrimiljö.

Skärm och styrspak på medicintekniskt hjälpmedel.

Slipmaskin används i industrimiljö.

Porträtt av tekniker som justerar en stödkorsett.

Kollegor arbetar med att justera medicintekniska hjälpmedel.

Ortopedtekniker arbetar med att skruva på korsett som ska stötta ryggrad.

Tekniker diskuterar utveckling av ett benstöd med kollega.

Benprotes justeras på arbetsbord i verkstadsmiljö.

Tekniker ställer in tekniskt hjälpmedel.