En bredare
bildbank

En gratis bildbank som breddar bilden av teknik.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Elev och CNC-maskin i verkstad
Porträtt
Stående
Visual Designer väljer ut produktionsskisser
Situationsbild
Stående
Stilleben av skruvverktyg och sladdar
Närbild
Stående
Elev med slipmaskin i hörselkåpor och skyddsvisir
Situationsbild
Stående
Framtida CNC-operatörer kör CNC-maskin
Situationsbild
Liggande
Elev med teknisk utrustning vid Mälardalens Tekniska Gymnasium
Situationsbild
Liggande
Prototypoperatör sätter ihop prototyp av produkt
Situationsbild
Stående
Elever med skyddsglasögon i skolans verkstad
Porträtt
Stående
Industrial Design Engineer presenterar på storbildsskärm i mötesrum
Situationsbild
Liggande
Stilleben av experimentkort
Närbild
Stående
Stilleben av kabel och kabelavbitare
Närbild
Stående
Elev arbetar med CNC-maskin vid Mälardalens Tekniska Gymnasium
Situationsbild
Liggande
Elev arbetar med verktyg på produktionsutrustning i verkstad
Situationsbild
Liggande
Modell med gul svetsmask
Porträtt
Stående
Hand visar upp produktionsskisser
Situationsbild
Liggande
Elev och produktionsutrustning vid Mälardalens Tekniska Gymnasium
Situationsbild
Liggande
Elev med hörselkåpor och skyddsmask vid Mälardalens Tekniska Gymnasium
Närbild
Liggande
Industrial Design Engineer med dator i mötesrum
Situationsbild
Liggande
Visual Designer och Industrial Design Engineer arbetar vid whiteboardtavla
Situationsbild
Liggande
Elev arbetar vid CNC-maskin i Mälardalens Tekniska Gymnasiums verkstad
Situationsbild
Liggande
Modell med svetsmask och skyddshandske
Porträtt
Stående
Software Developer och Hardware Developer vid färdigproducerad 3D-prototyp
Situationsbild
Liggande
Software Developer och Hardware Developer i trapphus på Ericssons huvudkontor i Kista
Situationsbild
Stående
Projektledare utvecklar nya specialprodukter
Situationsbild
Stående
Software Developer skapar kod
Situationsbild
Stående
Elever lyssnar i verkstad vid Mälardalens Tekniska Gymnasium
Situationsbild
Liggande
Elev och CNC-maskin vid Mälardalens Tekniska Gymnasium
Porträtt
Stående
Projektledare arbetar med SMT-maskin i industrilabb
Situationsbild
Liggande
Stilleben av surfplatta och nätverkskabel
Närbild
Stående
Elever vid Mälardalens Tekniska Gymnasium
Situationsbild
Stående
Elev och teknisk utrustning vid Mälardalens Tekniska Gymnasium
Situationsbild
Liggande
Arbetsklädd elev med produktionsutrustning i verkstad
Porträtt
Stående
Projektledare övervakar tillverkningsprocessen av specialprodukter
Situationsbild
Stående
Elev med svetshjälm i verkstad
Porträtt
Liggande
Prototypoperatör arbetar i verkstad med teknisk produktionsutrustning
Situationsbild
Stående
Industrial Design Engineer ritar på whiteboardtavla
Situationsbild
Liggande
Projektledare kontrollerar tillverkningsprocessen av specialprodukter
Situationsbild
Liggande
Produktion i industrilabb på Ericssons huvudkontor i Kista
Situationsbild
Stående
Elev med skyddsglasögon
Porträtt
Stående
Elev med produktionsutrustning vid Mälardalens Tekniska Gymnasium
Situationsbild
Liggande
Elev svetsar i svetsmask vid Mälardalens Tekniska Gymnasium
Situationsbild
Liggande
Stilleben av kopplingsdäck
Närbild
Stående
Software Developer och Hardware Developer diskuterar programmering
Situationsbild
Stående
Elev pekar på datorskärm på CNC-maskin i verkstad
Situationsbild
Liggande
Elev med teknisk utrustning vid Mälardalens Tekniska Gymnasium
Situationsbild
Liggande
Elever med produktionsutrustning vid Mälardalens Tekniska Gymnasium
Situationsbild
Liggande
Stilleben av mönsterkort
Närbild
Stående
Prototypoperatör med plasthandskar och produktionsverktyg
Situationsbild
Liggande
Modell med uppfälld svetsvisir och skyddshandskar
Porträtt
Stående
Industrial Design Engineer håller presentation om produktutveckling och industriell design
Situationsbild
Liggande
Närbild på elev med verktyg vid Mälardalens Tekniska Gymnasium
Närbild
Stående
Produktion vid arbetsbänk med metallverktyg
Situationsbild
Liggande
Industrial Design Engineer arbetar vid whiteboardtavla
Situationsbild
Liggande
Stilleben av en enkortsdator
Närbild
Liggande
Stilleben av ett sensorkort
Närbild
Stående
Projektledare hanterar produktionen av specialprodukter
Situationsbild
Stående
Stilleben av en processor
Närbild
Stående
Elever vid whiteboard i verkstad vid Mälardalens Tekniska Gymnasium
Situationsbild
Stående
Elever i verkstad vid Mälardalens Tekniska Gymnasium
Situationsbild
Liggande
Industridesigner arbetar med linjal och brytbladskniv
Situationsbild
Liggande
Elev och lärare vid Mälardalens Tekniska Gymnasium
Situationsbild
Liggande
Projektledare i industrilabb
Porträtt
Liggande
Multimeter, helping hand, kretskort, rpi
Närbild
Stående
Stilleben av sensorkort och pincett
Närbild
Stående
3D-prototyp på Ericssons huvudkontor i Kista
Situationsbild
Liggande
Prototypoperatör övervakar vattenskärmaskin i tillverkningsprocessen av 2D-skärning
Situationsbild
Liggande
Prototypoperatör kontrollerar prototyptillverkning
Situationsbild
Liggande
Glada elever i verkstad vid Mälardalens Tekniska Gymnasium
Situationsbild
Elever med verktyg i skolans verkstad vid Mälardalens Tekniska Gymnasium
Situationsbild
Liggande
Stilleben av nätverkskabel och surfplatta
Närbild
Stående
Prototypoperatör tillverkar detalj till prototyp
Situationsbild
Liggande
Elev vid produktionsmaskin i Mälardalens Tekniska Gymnasiums verkstad
Situationsbild
Liggande
UX-Designer visar upp produktionsskiss
Situationsbild
Liggande
Multimeter, helping hand, kretskort, rpi
Närbild
Liggande
Elev och CNC-maskin vid Mälardalens Tekniska Gymnasium
Situationsbild
Liggande