Hur ska bilderna användas?

* Bilderna är gratis att använda.

* Ej tidsbegränsat.

* Ej mediabegränsat

* Bilderna ska användas i tekniska sammanhang.

* Går att trycka i 50x 70 med 300 dpi och större men då med lägre dpi.

* JPG mellan 1-2 MB

Restriktioner:
Bilderna får endast publiceras i enlighet med pressens etiska regler. Bilder med modeller får ej publiceras i känsliga eller på något sätt för modellen kränkande sammanhang som exempelvis sex, politik, medicin eller t ex dejtingsajt. Vidare får bilderna ej användas till produktförpackningar. Det råder inga begränsningar gällande beskärning av bilderna. Övrig modifiering av bilderna så som filter, retuschering, collage eller liknande måste godkännas av fotografen.

CREATIVE COMMONS ERKÄNNANDE INGA BEARBETNINGAR
CC BY-ND
Licensen Creative Commons erkännande, inga bearbetningar innebär att upphovsman tillåter spridning, kommersiell och ickekommersiell, men tillåter inte att verket bearbetas. De som sprider verket under denna licens ska sprida verket oförändrat, och det tillåts alltså inte att verket bearbetas. I samband med användning eller spridning av verket ska upphovsmannen också anges.
Läs en sammanfattning av licensen by-nd 4.0 här: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/se/
och hela texten här: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.sv

Se till att alltid ange fotografens namn.

Hur kan de här bilderna hamna på google?

Det ligger i hela branschens intresse att de bilder som kommer upp när man googlar ord som ingenjör och industri ger en rättvis bild. Google fungerar så att om man söker på ett ord presenteras de bilder som förekommer i samband med texter som innehåller det ordet. Ju seriösare och mer välbesökt sida som bilden ligger på, desto relevantare värderas den av algoritmen. Det enda sättet som vi kan ändra bilden av vår bransch är alltså att se till att använda rätt typ av bilder när vi bildsätter texter. Oavsett om det handlar om utbildning eller presenterar ett företag är det vi som skapar klimatet. Väljer du att använda en bild från Bredda Bilden på din hemsida, är du på så vis med och skapar en förändring.