Användning & rättigheter

Hur ska bilderna användas?
* Bilderna är gratis att använda.
* Ej tidsbegränsat.
* Ej mediabegränsat
* Bilderna ska användas i tekniska sammanhang.
* Går att trycka i 50x 70 med 300 dpi och större men då med lägre dpi.
* JPG mellan 1-2 MB
Hur ska bilderna användas?
Bilderna får endast publiceras i enlighet med pressens etiska regler. Bilder med modeller får ej publiceras i känsliga eller på något sätt för modellen kränkande sammanhang som exempelvis sex, politik, medicin eller dejtingsajt. Vidare får bilderna ej användas till produktförpackningar. Det råder inga begränsningar gällande beskärning av bilderna.