Tips för fotografering

1
Representation
Vem syns i dina bilder? Tänk på att ha med en mix av kön, ursprung och funktionsvariationer i dina bilder. Googlar du ingenjör idag är till exempel en klar majoritet av personerna på bilderna män. Då är det bra att väga upp med bilde r på kvinnliga ingenjörer. Använder du många bilder kan det till och med vara bra att räkna personer så att du ser att fördelningen blivit jämn.
Använd samma bildspråk för män och kvinnor
2
När man porträtterar män och kvinnor använder man oftast olika bildspråk. Detta görs helt omedvetet för att vi lärt oss att det är så man gör. Var noga med att alltid ta porträtt i ögonhöjd för att alla ska mötas på samma nivå, och tänk på att till exempel inte ha en blandning där alla kvinnor ler och alla män ser allvarliga ut.
3
Tänk på hur du lyfter yrket
Om du ska använda en bild för att prata om ingenjörsyrket i allmänhet måste du inte visa en byggnadsingenjör i en hjälm. Det finns massor av olika yrken inom teknik och industri som inte får synas lika ofta. Till exempel ingenjörer som jobbar med medicinteknik, miljöfrågor eller design.
Kan du visa hur din teknik hjälper människor?
4
All teknik hjälper människor på något sätt. I vilken kontext syns den färdiga produkten och hur kommer den till nytta? Försök att illustrera det med en bild.
5
Passiv eller aktiv
Ett vanligt misstag när man tar bilder med både män och kvinnor är att man låter mannen ta en aktiv roll i bilden och kvinnan en passiv roll. Om du till exempel ska ta en bild på ett möte kan det vara värt att fundera över vem som pratar och vem som lyssnar.
Och sist men inte minst...
6
Tänk på att om du inte är en del av lösningen är du en del av problemet. Vi kan inte klaga över likriktning i branschen och sträva mot mångfald om vi inte förstår att om vi reproducerar stereotypa bilder så får det också konsekvenser. Se mångfald som en chans till nya, tilltalande och inkluderande bildlösningar.