Varför skapades bredda bilden?

Teknikbranschen är i stort behov av att kunna rekrytera fler tekniker och ingenjörer. För att möta den ökande efterfrågan behöver vi bredda bilden – både av vad teknik är och vilka som är med och utvecklar den. Med bildbanken Bredda Bilden kan du vara med och skapa en uppdaterad bild av teknik och lyfta fram nya förebilder som inspirerar fler kvinnor att söka sig till tekniska yrken. Inte för att det inte finns kvinnor i branschen, utan för att vi behöver rekrytera fler för att vi ska kunna fortsätta vara ett land i teknisk framkant. 

Samtliga bilder i bildbanken visar personer som är studenter eller verksamma inom tekniska yrken. Vi har fått följa dem under sina arbetsdagar och fotat deras verkliga miljöer. De platserna vi har valt att fota är noga utvalda för att ge en bredare bild av vad tekniska yrken kan innebära och hur teknik kan lösa mänskliga problem. Alla bilder är gratis att använda och de har inga tids- eller mediabegränsade rättigheter. Det är däremot viktigt att de används i tekniska sammanhang, att publiceringen följer pressetiska regler och de får absolut inte användas i för modellen kränkande sammanhang. Läs mer under användning.

Genom att använda dig av Bredda Bilden är du med och förändrar bilden av teknik.

Vid frågor kontakta breddabilden@teknikforetagen.se  


Frågor och Svar

Varför har ni gjort den här bildbanken? 
Vi vet att det är oerhört viktigt med förebilder och representation vid kommunikation om man vill nå nya grupper. Därför vill vi erbjuda bilder som lyfter en sida av teknikbranschen som vanligtvis inte får synas lika mycket. 

Varför är det så få män med på bilderna? 
Bildbanken är till för att bredda bilden av teknik och komplettera de bilder som redan finns. Det är idag inget problem att det saknas manliga förebilder och representation i teknikbranschen, därför fokuserar vi på kvinnor.

Var är bilderna tagna?
Personerna är studenter eller yrkesverksamma på de verksamheter där vi har fotograferat.

Vilka är personerna på bilderna? 
Personerna är studenter eller yrkesverksamma på de verksamheter där vi har fotograferat. 

Kommer det fler bilder? 
Bildbanken är tänkt att bidra till att långsiktigt bredda bilden av teknik. De bilder som är producerade i dagsläget finns tillgängliga på bildbanken. Om vi ser en stor efterfrågan på fler typer av bilder eller miljöer finns möjlighet att producera fler bilder i framtiden.

Jag skulle vilja ha en annan typ av bilder, går det att lösa? 
Om du har förslag på en arbetsplats där du tycker att vi borde fotografera får du gärna kontakta breddabilden@teknikföretagen.se med tips. 

Varför finns det inte bilder från fler miljöer?
Bildbanken är tänkt att bidra till att långsiktigt bredda bilden av teknik. En del av det är att visa på fler miljöer än de vi traditionellt förknippat med teknik. Miljöer där teknik bidrar till att lösa nya former av samhällsproblem. De bilder som är producerade kan komma att kompletteras med fler bilder i framtiden.  

Vem får använda bilderna?
Alla som på något sätt vill bidra till att bredda bilden av teknik.