Om Bredda Bilden

Varför skapades Bredda Bilden?
Teknikbranschen är i stort behov av att kunna rekrytera fler tekniker och ingenjörer. För att möta den ökande efterfrågan behöver vi bredda bilden – både av vad teknik är och vilka som är med och utvecklar den. Med bildbanken Bredda Bilden kan du vara med och skapa en uppdaterad bild av teknik och lyfta fram nya förebilder som inspirerar fler kvinnor att söka sig till tekniska yrken.

Inte för att det inte finns kvinnor i branschen, utan för att vi behöver rekrytera fler för att vi ska kunna fortsätta vara ett land i teknisk framkant. De flesta bilder är tagna ute i miljö och visar personer som är studenter eller verksamma inom tekniska yrken.

Alla bilder är gratis att använda och de har inga tids- eller mediabegränsade rättigheter. Det är däremot viktigt att de används i tekniska sammanhang, att publiceringen följer pressetiska regler och de får absolut inte användas i för modellen kränkande sammanhang.

Läs mer under användning.

Genom att använda dig av Bredda Bilden är du med och förändrar bilden av teknik.

Vid frågor kontakta
breddabilden@teknikforetagen.se